Årsmøte i sykkelavdelingen onsdag 2. februar!

Hold av onsdag 2. februar til årsmøte og oppstart for 2011-sesongen. Her blir det gjennomgang av årsberetning, regnskap og budsjett, samt diskusjon om treningstider og samkjøring i landeveisritt. Vi møtes på Sagene Lunsjbar (2. etasje) klokken 20! Årsberetningen er sendt ut på e-post. Gi beskjed hvis du ikke har fått den.

Saksliste

1 Godkjenning av innkallingen

2 Valg av møteleder

3 Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

4 Årsmelding for 01.01 – 31.12 2010

5 Regnskap for 01.01. – 31.12 2010

6 Budsjettforslag for regnskapsåret 2011

7 Valg av ny formann.

8 Status draktlager.

9 Trening og samkjøring ritt 2011

10 Eventuelt

Legg igjen en kommentar