Planarbeid for utvidele av veien i Maridalen

Bymiljøetaten i Oslo har sendt ut varsel om oppstart av planarbeid for Maridalsveien mellom Brekke og Hammeren. Siden dette er en veistrekning som mange av oss bruker, og som sykkelklubber generelt har interesser i, synes jeg det er passende å poste en sak om dette på siden. Kort fortalt er det to planer som vil bli utarbeidet:

1. Bred veiskulder (sykkelfelt red. adm.)

2. Gang og sykkelvei.

Personlig mener jeg vi som bruker Maridalen som treningssenter har mer nytte av ekstra plass utenfor den hvite stripa. Helst så mye plass at det fint går to syklister eller en skøytende rulleskiløper i bredden. Hver og en får gjøre opp sin egen mening, men jeg oppfordrer alle som bruker Maridalen til trening eller tur til å svare på varselet for at våre kollektive ønsker skal komme frem. Jeg oppfordrer også styret i klubben til å sende inn kommentar på varselet på vegne av medlemmene. Svarfristen er 28. sep., og kommentarer sendes til:

HjellnesConsult as, v/ Vibeche Håheim Kind, Postboks 91 Manglerud, 0612 OSLO

e-post: vhk@hjellnesconsult.no

Varselet er så fersk at jeg ikke finner det på nettsiden til Bymiljøetaten, men varselet er å finne i dagens Aftenposten.

4 Responses

 1. Teddy F sier:

  Styret har planlagt styremøte i september, hvor vi tar en gjennomgang av planarbeidet sammen med andre saker. Vi diskuterte saken innad i styret på et tidligere tidspunkt og er pt ikke entydige på hvilken innstilling Sagene Sykkel bør ha i saken.

  Foreslår at medlemmer som har innspill, kommer med dem her i kommentarfeltet, så tar vi innspillene med oss inn i neste møte.

 2. Nå er gang- og sykkelveier slått fast som et «70-talls fenomen» i sykkelhåndboka (http://sykkelby.no/planverktoy/Sykkelhandboka/124), og ikke noe som dekker behovet for transport- og treningssyklister. Problemet videre er at anleggelse av gs-veier synes å legitimere aggresiv kjøring da noen mener syklister da bare har å pelle seg vekk fra kjøreveien.

  Det kan evt fungere med løsing som Frognerstranda. Bred sykkelvei (bredde 3-4 meter) + opphøyet fortau på 2 meter). Da er vi neste oppe på dimensjonen til dagens Maridalsvei, så jeg regner dette som rimelig usansynlig.

  Sykkelfelt anlegges vanligvis bare i bystrøk. Men Maridalsveiens særstilling som treningsvei for Oslos syklister krever nok at man tenker nytt. Kan man akseptere at sykkelklubbenes rulletrening uansett foregår i veibanen, kan sykkelfelt være en bra løsning for den jevne birken-mosjonisten og familier som skal komme seg til Hammeren og opp i marka. Sykkelfeltene knyttes også godt sammen med eksisterende felt ned mot ring 3 (spesielt hvis man også knytter sammen helt fra bakketoppen til Brekke, noe som sikkert blir en for brutalt dyr eiendomsovertakelse for kommunen).

 3. Pekern sier:

  I utgangspunktet er enhver endring til noe bedre enn dagens situasjon noe som jeg støtter…. på den andre siden så er jeg enig med Jan Sverre at gs-veier vil for noen billister bety at syklister i veienbanen kan godt få sidespeilet i albuen….

  Jeg ville da ikke ha støttet ethvert forslag som hadde kommet fra en politiker på dette emnet… vi må vente til de kommer med noe som er brukbart på lang sikt. Jeg er redd en eller flere alvorlige ulykker må til før noe skjer i maridalen….

  Jeg snakket med en kar som er aktiv i langrennsgruppa til Kjelsås, og han sa dekket som ble laget for langrennsløypene i maridalen er godt nok til å legge asfaltdekke på…. hvis dette hadde blitt gjort og de hadde skiltet en oppfording til alle rulleskifolk om å bruke denne trasen, så hadde dette ihvertfall fått en gruppe (stor del av gruppen ihvertfall) over på en annen vei.

 4. Studenten sier:

  Her er en link til Bymiljøetaten sin side angående saken. Her er også eksempelbilder på de to nevnte løsningene.

  http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/om_bymiljoetaten/kunngjoringer/article233487-57803.html

Legg igjen en kommentar