Sagene IF Sykkel – Årsmøte 2014

Tirsdag 04. februar gikk et historisk signifikant årsmøte for Sagenes stolte sykkelgruppe av stabelen. Tiden var kommet, øyeblikket var der. En ny era var på gang – bunadsfolket skulle ikke bare være sykkelryttere, men i tillegg regelryttere . Og med det var undertegnede i gang som ny formann – med årets dårligste ordspill.

Tradisjonelt har ikke årsmøtet i Sagene IF Sykkel medført rare forhåndsbuzzen, eller forarbeid for den saks skyld. Intet nytt vedrørende forhåndsbuzz i år heller, men formann BB ville mangel på forarbeid til livs. En ny organisering skulle etableres. Formalisering av sykkelgruppas sedvaner var nødvendig og årsmøtet skulle gjennomføres med stil. Vi øvrige styremedlemmer fulgte ordre; Nye vedtekter skulle utformes, styreverv skulle gis øremerkede funksjoner blant annet sportslig leder, og en valgkomite med en leder som tok sitt tillitsverv med største alvor kom selvsagt på plass. Alt lå mao til rette for en revolusjonerende ryddig gjennomføring av sykkelgruppas viktigste organisatoriske møte.

23 medlemmer troppet opp i Bjølsenhallen denne tirsdagen. 22 høyspente karer og 1 nysgjerrig, modig kvinne utgjorde forsamlingen. Nesten alle med stemmerett. Formannen åpnet med å avklare gangen videre, og fastlo samtidig at fortsettelsen av møte skulle ledes av en annen. En svært godt forberedt Hallingsokk. Sokken loset oss trygt og ekspeditt gjennom resten av årsmøtet. Det meste av sakene var plankekjøring, mens det ble noe diskusjon rundt forslaget til vedtekter, som undertegnede både hadde gleden av å utarbeide og legge frem på møtet. Vedtektene ble vedtatt, det samme ble alle andre saker uten markante endringer. En ny konstitusjon for Sagene IF Sykkel var herved et faktum. Møtet var hevet. Takk til avtredende formann Bård Idås for en glimrende gjennomføring av årsmøtet mm, og en tilhørende verdig avslutning på sitt formannsverv.

Post årsmøtet ble det en lyndebut av den nylig valgte Directeur Sportif, FroKol, hvor planer for sesong 2014 ble diskutert. Ingen konklusjoner falt denne dagen, men gode ideer om ritt man bør satse på og hva som kan være oppkjøringsritt fremkom. Mer kommer på denne fronten. Takk til Innfløttern for godt underlag og til DS for fin presentasjon.

Og til slutt: takk for alle som møtte opp denne dagen og bidrog til god demokratiutøvelse i Sagene IF Sykkel.

Mvh
Formann Teddy F

Les her hva protokollen forteller om årsmøtet:
Årsmøteprotokoll 2014

Les her våre rykende ferske vedtekter (finnes og fast innunder «om oss»):
Vedtekter Sagene Sykkel

Legg igjen en kommentar