KM Maraton – ny dato, nytt starttidspunkt og et par små løypeendringer

Nye dato

Siden Rye arrangerer Ryerittet på Langsetløkka samme dag som opprinnleig dato for KM Maraton (25. aug) må vi flytte KM.

Ny dato blir torsdag 3. september kl 18.00.

Minner om terrengtreninger tirsdager kl 18.00 på Langsetløkka hvor det blir gjennomkjøring av KM løypa de kommende tirsdagene.

Håper noen har mulighet til å stille som funksjonær på KM. Se egen Spond innkalling ang dette.

Løypeendringer

Vi gjør et par små justeringer av løypa.

Etter ca 18,3 km. Dvs etter at man har kjørt noen hundre meter på asfalt langs Sørbråteveien tar man av som vanlig inn på sti der hvor autovernet slutter. Like før stien bikker nedover i en venstresving mot parkeringsplassen tar man nå inn på en sti til høyre.

Dette en en omlegging på noen hundre meter for å unngå å sykle innom parkeringsplassen hvor det alltid er biler og folk. I tillegg er det en gøy liten stisnutt.

Rød strek viser ny rute. Svart stiplet linje viser gammel løype.

Den andre omleggingen er at vi legger mål til toppen av Langsetløkka. Dvs korter ned løypa med ca 200 meter. Dette for å unngå å kjøre ned siste bakken i høy fart inne på Langsetløkka siden det alltid er folk der. Dvs det siste stipartiet som starter med de 2 kamelpuklene utgår. Kjører da bare grusen inn til mål etter den lille stiavstikkeren på høyre side.

Legg igjen en kommentar