Oppsummering og tiltak fra medlemsundersøkelse

Oppsummering av svarene

Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på medlemsundersøkelsen! Dette er til stor hjelp for at vi skal kunne legge opp til aktivitet fremover. Nedenfor finnes en oppsummering av svarene pluss en liten liste med tiltak som vi iverksetter på bakgrunn av svarene.

Det var 60 personer som svarte dvs litt under halvparten av våre medlemmer. 90% av de som svarte var menn, og 60% i alderen 36 til 50 år. Så å si alle sykler primært landevei, men de aller fleste sykler mer enn bare landevei. Mer enn 70% sykler mellom 3 og 9 timer pr uke, og i underkant av halvparten sykler ikke ritt. Når det kommer til fellestreninger og fellesturer (søndagsturer) så svarer 80% at de skal være med på en eller flere treninger i løpet av måneden mens 75% ønsker å være med på en eller flere fellesturer i løpet av måneden. Når det gjelder starttidspunkt så er det mer blandet drops, men flest ønsker seg ukedagstrening kl 18:00 og søndagstur kl 10:00.

Vi hadde også noen spørsmål som var åpne, dvs hva skal til for at du skal delta på flere fellestreninger, turer, KM og generelle innspill til styret så var det enda mer blanda drops. Det var alt fra senere/tidligere treninger, lengre/kortere turer, høyere/lavere tempo osv så litt vanskelig og møte alle ønsker. Noen ønsker seg bedre form, bedre vær, flere timer i døgnet, skadefri, barnevakt, enklere logistikk hjemme med mer, og det er lite av det vi kan hjelpe til med…

Foreslåtte tiltak som vi iverksetter umiddelbart;

  • Invitasjon til fellestreninger og fellesturer gjøres på Spond. Det oppfordres til å skrive inn i kommentar feltet på den relevante økta dersom dere har spesielle ønsker for hvor eller hvordan økta skal kjøres. Dersom dere tar initiativ til egne turer skriv det enten inn på samme dag på Spond eller på Facebook siden til Sagene IF Sykkel.
  • Fellestreninger på ukedager blir kl 18:00. Vi skriver inn litt mer i teksten hva som er plan for hver trening. Vi prøver å lage litt mer variasjon på treningene. Det være seg forskjellig lokasjon, rute og type trening. Dette krever også at dere som skal på trening sjekker Spond ifht oppmøtested da det kommer til å variere mer enn hva det historisk har gjort. Viktig å presisere at det er opp til de som møter opp hvordan økten skal kjøres, men en skal så langt det lar seg gjøre legge opp til at alle kan bli med.
  • Fellesturer på søndag har oppmøte kl 10:00. Det berømte «Sagene-rolig» kan oppleves som litt vel raskt for noen så det oppfordres til å ta tempo noe ned slik at alle kommer frem omtrent samtidig. Det legges uansett opp til cafe stopp så det er rom for at noen kommer litt senere frem til cafe stoppen. Vi setter opp to alternativer for søndagstur, dvs en lang tur (5-6 timer.) og en kortere tur (2-3 timers), men selvsagt også mulig å være med på deler av turen.
  • Det er flere som har skrevet under KM (klubbmesterskap) at de ikke er i form osv. Poenget med KM har vært to-delt, 1. vi skal kåre en klubbmester og etter hvert en stormester, men det har alltid vært og skal alltid være rom for at alle skal kunne delta uavhengig av nivå. Og 2. at KM’ene er en sosial arena hvor du kan møte andre syklister fra Sagene. Slik skal det også være fremover så vi anbefaler at de som føler de ikke kan være med å delta i det minste møter opp for å heie og å se på. Førstkommende torsdag er det KM Tempo (se egen artikkel), og en god mulighet for enten å delta eller bare å komme for å se på/sosialisere med andre sykkelinteresserte. 
  • Klubbkvelder i ulike formater; vi kjører trening med Calle/Carl Fredrik Hagen førstkommende mandag. En god anledning til å få en god treningsøkt og for å få møte andre medlemmer i Sagene. Igjen som skrevet tidligere, denne økta legges opp til at alle uansett nivå skal kunne ha en god treningsøkt. Vi kommer til å sette opp nytt terrengsykkelkurs med Aslak Letth. Vi tenker også på andre ting, men tar gjerne imot innspill på hva det skal være.
  • Det er flere som ønsker at vi skal sette opp kalender for hvilke ritt Sagene kjørere sammen dvs ikke som lag, men at flere av våre medlemmer stiller for at klubben skal gjøre noe ut av arrangementet. Dette har vi prøvd noen ganger før uten særlig hell, men det betyr ikke at vi ikke skal prøve igjen. Vi har telt og andre ressurser som gjør at dette kan være en bra ting. Her trenger vi dog initiativ fra medlemmene i klubben. Vi i AU har også jobb, familie, lyst til å sykle osv så vi trenger hjelp fra andre til å kunne dra dette i gang. Anbefaler de som har lyst til å gjøre noe rundt ritt om å ta kontakt med Espen, Marius eller Linda.

1 Response

  1. Martin P. sier:

    Hva skjedde forresten med saken hvor Sagene IF stjal alle penga til oss i underbruket ‘sykkel’? Ser at det er mas om dugnadsbidrag fra hoved IF, men det frister jo ikke akkurat når man vet at de ribbet kassa vår.

Legg igjen en kommentar