Flasker

FlaskerFra Specialized, kr 50 pr stk.

Bestilles i kvantum på 5, husk å oppgi fordeling pr størrelse, 6 eller 7 dl.

Du blir så fakturert, henting avtales etter at betaling er bekreftet mottatt.

Se også tag flasker.