Medlemskap, helårslisens & overgang

Medlemskap

To årlige avgifter; Treningsavgift til sykkelgruppen på kroner 400, og Medlemsavgift til Sagene IF på kr 500. Disse fakureres hver for seg. Medlemmet selv vedlikeholder personlige opplysninger via Min idrett.

Innmelding

Er det som står beskrevet under trening & aktivitet riktig for deg, er du velkommen til å melde deg inn. Dette gjøres ved å registrere klubb og grenerMin idrett, se eventuelt denne posten for noe mer info. Innmeldingen gjelder fra og med det året det registreres, med de avgifter dette medfører.

Innmeldingen er først effektiv når treningsavgift er betalt.

Helårslisens

Bestilles direkte fra NCF (se samme nettsted for ytterligere lisensinfo). Betalingsdetaljer for valgt lisens kommer i e-post direkte fra forbundet etter at bestillingen er gjennomført.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenning av bestilt lisens ikke vil bli foretatt før eventuelt utestående er betalt.

Melde overgang

For nye medlemmer som hadde lisens i annen klubb året før, meldes overgang helt enkelt ved å bestille lisens i den nye klubben. Både gammel og ny klubb vil bli varslet elektronisk, og begge må så godkjenne overgangen på nett. Heller ikke her vil godkjenning bli foretatt før eventuelt utestående er betalt.

Vi gjør oppmerksom på at det her finnes overgangsperioder og datoer å forholde seg til, med dertilhørende behandlingsgebyr dersom fristene ikke overholdes. I vår klubb praktiserer vi at eventuelle behandlingsgebyr dekkes av det nye medlemmet.

Trøye og klubbenevnelse

Jamfør vedtektene bruker vi vår egen klubbtrøye, og Sagene IF Sykkel eventuelt Sagene IF Sykkel / Arbeidsgiver som klubbenevnelse i ritt. Andre varianter, som bruk av sponsor/kommersielle navn, er ikke tillatt jamfør NCFs reglement.

Medlemmer som har kontrakt med et UCI registrert lag kan bruke UCI lagets draktsett, men skal likevel bruke UCI lag / Sagene IF Sykkel som klubbenevnelse. I nasjonale mesterskap må dog klubbtrøye brukes. Alt jamfør samme reglement.

Eventuelle gebyr som følge av brudd her, dekkes av medlemmet.

Utmelding

Ønsker du å melde deg ut gjøres dette i Min idrett. Enten ved å melde seg ut av hele Sagene IF som klubb, eller når man ønsker å bli stående som medlem i andre grupper av Sagene IF, kun melde seg ut av gruppe sykkel. Trengs mer info kan denne posten være til hjelp. Vi gjør oppmerksom på at senere innmelding i sykkelgruppa på ny medfører innmeldingsavgift (se innmelding ovenfor). Å midlertidig sette medlemskapet på hold er ikke mulig.

Annet

E-post for medlemsrelatert ikke dekket av punktene over.