Ryttere

[insert_php]

// facebook m.m. virker ikke å støtte formatet på denne siden i preview

$this_page = «/ryttere/»; //NB, SUFFIX ‘-beta’ MÅ FJERNES VED KOPIERING OVER TIL GJELDENDE WEB SIDE

// MYE OVERDREVEN FORSIKTIGHET MED BRUK AV FUNKSJONER (eks strtolower) HER, FOR SIKRING AV AT UPPER OG LOWER CASE IKKE SKAL FORSTYRRE, TEST OG FJERN ETTERHVERT, KAN KANSKJE FÅ OPP SPEED NOE.
// SJEKK OM DATA MATRISEN LIGGER LAGRET I MINNET – LITE TROLIG – OG KAN GJENBRUKES VED ENDRING I FILTRERING – VIL GI LANGT RASKERE FILTRERING – KAN FOR EKS LEGGE EN UTLØPSTID I KODEN FOR Å SØRGE FOR HENTING FRA FIL ETTER EN STUND
$default_avatar_url=»http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2015/06/AvatarStjerna.jpg»;
$avatar_size=40;
$member_no_gen_ref=10000; // startreferanse for i-kode-genererte medlemsnummer når dette mangler i kilde – må være høyere enn høyeste nummer derfra
$member_no_gen=$member_no_gen_ref;
$days_since_reg_grace = 31; // dager før flagging av nyinnmeldt medlem går til flagging av feil (ved vurdering av manglende medlemsnummer)

$url_k = $_GET[‘k’];
if (strpos(«kvinne mann», strtolower(trim($url_k))) === FALSE) {$url_k = strtolower(«kvinne»);}

$url_g = $_GET[‘g’];
if (strpos(«alle landevei terreng triatlon», strtolower(trim($url_g))) === FALSE) {$url_g = strtolower(«alle»);}

$url_a = $_GET[‘a’];
if (strpos(«Alle 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80», strtolower(trim($url_a))) === FALSE) {$url_a = strtolower(«alle»);}

$url_m = $_GET[‘m’];
if (strpos(«alle nye», strtolower(trim($url_m))) === FALSE) {$url_m = strtolower(«alle»);}

$url_s = $_GET[‘s’];
if (strpos(«num alf», strtolower(trim($url_s))) === FALSE) {$url_s = strtolower(«num»);}

$choose_sex = strtolower($url_k);
$choose_branch = strtolower($url_g);
$choose_class = strtolower($url_a);
$choose_star = strtolower($url_m);
$choose_order = strtolower($url_s);

$filename = ‘d4Gs9GJk4dmw7jvqh2gJoaF4As3owZ/medlemmer.csv’;

if (file_exists($filename)) {
$time_stamp_pre = new DateTime(date(«Y-m-d H:i:s», filectime($filename))); // alternative dato funksjoner – fileatime, filectime, filemtime
$time_stamp_pre->setTimezone(new DateTimeZone(‘Europe/Oslo’));
$time_stamp_full = $time_stamp_pre->format(‘Y-m-d H:i:s’);
$time_stamp = $time_stamp_pre->format(‘d/m H:i’);
}

$temp_person_id_pos = 0;
$temp_first_name_pos = 1;
$temp_surname_pos = 2;
$temp_birth_date_pos = 3;
$temp_member_sex_pos = 4;
$temp_member_since_pos = 5;
$temp_activities_pos = 6;
$temp_details_pos = 7;
$temp_details_field_array = array(‘Medlemsnr’, ‘Medlem siden’, ‘[rrid]’, ‘[bruker]’);
$temp_details_no_pos = 1;
$temp_details_man_member_since_pos = 2;
$temp_details_rrid_pos = 3;
$temp_details_user_name_pos = 4;

if (file_exists($filename)) {
$source_line = 0;
$row = 0;
$rr_url = ‘https://rittranking.no/api/results/alias?format=iframe&rows=100&’;
$rr_url_all = $rr_url;
$rr_url_sel = $rr_url;
$user_display_name = ‘|’;
if (($handle = fopen($filename, «r»)) !== FALSE) {
while (($data = fgetcsv($handle, 0, «;»)) !== FALSE) {

$source_line++;
// if ($source_line === 1) { $time_stamp = substr($data[$temp_person_id_pos], -19);}
if ($source_line > 1) {

if (strtolower($choose_order) === strtolower(«alf»)) { $row++;}
$temp_details = $data[$temp_details_pos];
foreach( $temp_details_field_array as $temp_details_field_name) {
$temp_details_field_name = $temp_details_field_name . ‘: ‘;
$temp_details_field_number++;
$temp_details_field_pos = strpos($temp_details, $temp_details_field_name);
if ($temp_details_field_pos !== FALSE) {
$temp_details_short = substr($temp_details, $temp_details_field_pos);
$temp_details_field_pos_end = strpos($temp_details_short, ‘|’);
if($temp_details_field_pos_end == FALSE) {
$temp_field[$temp_details_field_number] = substr($temp_details_short, strlen($temp_details_field_name));
} else {
$temp_field[$temp_details_field_number] = substr($temp_details_short, strlen($temp_details_field_name), $temp_details_field_pos_end – strlen($temp_details_field_name));
}
}

}

if ($temp_field[$temp_details_no_pos] == » or is_numeric($temp_field[$temp_details_no_pos]) === false) {
$member_no_gen++;
$temp_field[$temp_details_no_pos]=$member_no_gen;
}
if (strtolower($choose_order) === strtolower(«num»)) {
$row = $temp_field[$temp_details_no_pos];
}
$member_no[$row] = $temp_field[$temp_details_no_pos]; $temp_field[$temp_details_no_pos]=»»;
if ($member_no_exist[$member_no[$row]] != ») {
$member_no_dup = $member_no_dup . $member_no[$row] . ‘ ‘;
}
$member_no_exist[$member_no[$row]] = ‘yes’;

if ( $temp_field[$temp_details_man_member_since_pos] === » ) { $temp_field[$temp_details_man_member_since_pos] = $data[$temp_member_since_pos]; }
$member_since[$row] = $temp_field[$temp_details_man_member_since_pos]; $temp_field[$temp_details_man_member_since_pos]=»»;
$member_rrid[$row] = $temp_field[$temp_details_rrid_pos]; $temp_field[$temp_details_rrid_pos]=»»;
$member_username[$row] = $temp_field[$temp_details_user_name_pos]; $temp_field[$temp_details_user_name_pos]=»»;

$temp_details_field_number = 0;

$member_year[$row] = substr($member_since[$row] , – 4 );
$member_first_name[$row] = $data[$temp_first_name_pos];
$member_surname[$row] = $data[$temp_surname_pos];
$member_birth_year[$row] = substr($data[$temp_birth_date_pos] , – 4);
$member_class[$row] = substr(floor((date(«Y»)-$member_birth_year[$row])/5)*5, -2);
$member_class_pop[$member_class[$row]] = ‘yes’;
$member_sex[$row] = $data[$temp_member_sex_pos];
if (strtolower($data[$temp_member_sex_pos]) === ‘kvinne’) {
$member_kvinner++;
} else {
if (strtolower($data[$temp_member_sex_pos]) === ‘mann’) {
$member_menn++;
} else {
// tomme rader til slutt i kilde
}
}
$member_activities[$row] = ((strpos($data[$temp_activities_pos], ‘Landevei’) == TRUE)?’Landevei ‘:») . ((strpos($data[$temp_activities_pos], ‘Terreng’) == TRUE)?’Terreng ‘:») . ((strpos($data[$temp_activities_pos], ‘Triatlon’) == TRUE)?’Triatlon ‘:»);
$member_activities[$row] = substr($member_activities[$row], 0, -1); //ta bort trailing space for eventuell visning
if ($member_rrid[$row] !== ») {$rr_url_all = $rr_url_all . $member_rrid[$row] . ‘=’ . $member_first_name[$row] . ‘ ‘ . $member_surname[$row] . ‘&’;}

//selekteringen nedenfor må være nøyaktig den samme som for selve ‘skjermutskriften’
if ( strtolower($member_sex[$row]) === strtolower($choose_sex) ) {
if ( strtolower($choose_star) === ‘alle’ or $member_year[$row] == » or $member_year[$row] === date(«Y») ) {
// lite effektiv koding siden all data går igjennom sjekk selv om branch allerede er active, men betyr i praksis ingenting i tid
if (strpos(strtolower($member_activities[$row]), «landevei») !== false) {$member_branch_landevei_active = ‘yes’;}
if (strpos(strtolower($member_activities[$row]), «terreng») !== false) {$member_branch_terreng_active = ‘yes’;}
if (strpos(strtolower($member_activities[$row]), «triatlon») !== false) {$member_branch_triatlon_active = ‘yes’;}

if ( strtolower($choose_branch) === ‘alle’ or ( strpos(strtolower($member_activities[$row]), strtolower($choose_branch)) !== false ) ) {
// lite effektiv koding siden all data går igjennom sjekk selv om branch allerede er active, men betyr i praksis ingenting i tid
$member_class_all = ‘yes’;
$member_class_active[$member_class[$row]] = ‘yes’;

if ( strtolower($choose_class) === ‘alle’ or strtolower($member_class[$row]) === strtolower($choose_class) ) {
$members_selected++;
if ($member_rrid[$row] !== ») {$rr_url_sel = $rr_url_sel . $member_rrid[$row] . ‘=’ . $member_first_name[$row] . ‘ ‘ . $member_surname[$row] . ‘&’;}

}
}
}
}

}
if ($row_max < $row) {$row_max = $row;} } fclose($handle); } $rr_url_all = substr($rr_url_all, 0, -1); $rr_url_sel = substr($rr_url_sel, 0, -1); $space_3='   '; if ($member_no_dup != '') { echo 'Duplikat på nummer: ' . $member_no_dup . ' - medfører mangler ved # sortering!
‘;
}
if (strpos($this_page, «beta») !== false) {
echo ‘Webmaster; fjern «beta» fra side referanse – feil som oppleves er relatert til dette.’;
}

echo ‘

‘;

$temp_url_start = ‘‘;
$temp_url_end = ‘
‘; //skal ligge her, men will not stick.
echo ‘

‘ . $temp_url_start . ‘kvinne’ . $temp_url_middle . ((strtolower($url_k) === ‘kvinne’)?’KVINNER‘:’KVINNER‘) . $temp_url_end . ‘   ‘;

echo $member_kvinner . ‘   ‘;

$temp_url_start_star = ‘‘:'» title=»Vise alle ryttere»>’);
$temp_url_end_star = ‘
‘;
echo $temp_url_start_star . ((strtolower($url_m) === ‘nye’)?’alle’:’nye’) . $temp_url_middle_star . ‘‘ . ((strtolower($url_m) === ‘alle’)?’★’:’☆’) .’‘ . $temp_url_end_star . ‘   ‘;

echo $member_menn . ‘   ‘;

echo $temp_url_start . ‘mann’ . $temp_url_middle . ((strtolower($url_k) === ‘mann’)?’MENN‘:’MENN‘) . $temp_url_end . ‘

‘;

$temp_url_start = ‘‘;
$temp_url_middle_alf = ‘» title=»Sortere alfabetisk på etternavn»>’;
$temp_url_end = ‘
‘;

echo ‘

‘ . $temp_url_start . ‘num’ . $temp_url_middle_num . ((strtolower($url_s) === ‘num’)?’#‘:’#’) . $temp_url_end . ‘    ‘;
echo $temp_url_start . ‘alf’ . $temp_url_middle_alf . ((strtolower($url_s) === ‘alf’)?’@‘:’@’) . $temp_url_end . ‘

‘;

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;

$temp_url_start = ‘‘;
$temp_url_end = ‘
‘;
echo (($member_branch_landevei_active !== ‘yes’ and $member_branch_terreng_active !== ‘yes’ and $member_branch_triatlon_active !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ‘alle’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_g) === ‘alle’)?’Alle‘:’Alle’) . (($member_branch_landevei_active !== ‘yes’ and $member_branch_terreng_active !== ‘yes’ and $member_branch_triatlon_active !== ‘yes’)?»:$temp_url_end) . $space_3; //IKKE TESTET I PRAKSIS – skal vises i grått hvis ingen nye medlemmer det året for valgte kjønn
echo (($member_branch_landevei_active !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ‘landevei’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_g) === ‘landevei’)?’Landevei‘:’Landevei’) . (($member_branch_landevei_active !== ‘yes’)?»:$temp_url_end) . $space_3;
echo (($member_branch_terreng_active !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ‘terreng’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_g) === ‘terreng’)?’Terreng‘:’Terreng’) . (($member_branch_terreng_active !== ‘yes’)?»:$temp_url_end) . $space_3;
echo (($member_branch_triatlon_active !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ‘triatlon’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_g) === ‘triatlon’)?’Triatlon‘:’Triatlon’) . (($member_branch_triatlon_active !== ‘yes’)?»:$temp_url_end);
echo $space_3;
echo ‘
‘;

$temp_url_start = ‘‘;
$temp_url_end = ‘
‘;
echo (($member_class_all !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ‘alle’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ‘alle’)?’Alle‘:’Alle’) . (($member_class_all !== ‘yes’)?»:$temp_url_end);
echo (($member_class_pop[20] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[20] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’20’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’20’)?’20‘:’20’) . (($member_class_active[20] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[25] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[25] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’25’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’25’)?’25‘:’25’) . (($member_class_active[25] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[30] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[30] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’30’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’30’)?’30‘:’30’) . (($member_class_active[30] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[35] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[35] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’35’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’35’)?’35‘:’35’) . (($member_class_active[35] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[40] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[40] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’40’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’40’)?’40‘:’40’) . (($member_class_active[40] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[45] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[45] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’45’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’45’)?’45‘:’45’) . (($member_class_active[45] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[50] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[50] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’50’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’50’)?’50‘:’50’) . (($member_class_active[50] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[55] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[55] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’55’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’55’)?’55‘:’55’) . (($member_class_active[55] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[60] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[60] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’60’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’60’)?’60‘:’60’) . (($member_class_active[60] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[65] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[65] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’65’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’65’)?’65‘:’65’) . (($member_class_active[65] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[70] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[70] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’70’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’70’)?’70‘:’70’) . (($member_class_active[70] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[75] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[75] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’75’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’75’)?’75‘:’75’) . (($member_class_active[75] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));
echo (($member_class_pop[80] !== ‘yes’)?»:$space_3 . (($member_class_active[80] !== ‘yes’)?»:$temp_url_start . ’80’ . $temp_url_middle) . ((strtolower($url_a) === ’80’)?’80‘:’80’) . (($member_class_active[80] !== ‘yes’)?»:$temp_url_end));

echo ‘

‘;
echo ‘

Rittranking siste resultater for ‘ . (($rr_url_sel === $rr_url)?’filter’:’filter‘) . ‘/alle

‘;
echo ‘

‘ . (($members_selected != »)?$members_selected:’Ingen’) . ‘ ‘ . (($members_selected !== 1)?’ryttere’:’rytter’) . ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘
‘;

$current_user_id=wp_get_current_user()->ID;

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;

for ($row=1; $row < $row_max + 1; $row++) { if ( strtolower($member_sex[$row]) === strtolower($choose_sex) ) { if ( strtolower($choose_star) === 'alle' or $member_year[$row] == '' or $member_year[$row] === date("Y") ) { if ( strtolower($choose_branch) === 'alle' or ( strpos(strtolower($member_activities[$row]), strtolower($choose_branch)) !== false ) ) { if ( strtolower($choose_class) === 'alle' or strtolower($member_class[$row]) === strtolower($choose_class) ) { $user_id=get_user_by( 'login', $member_username[$row] )->ID;
$user_display_name=get_user_by( ‘id’, $user_id )->display_name;

echo ‘

‘;
//echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;

echo ‘

‘;

//——————————————————
if ($current_user_id === 419) { // Administrator 419 = Atle Kvien
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
}
//——————————————————

echo ‘

‘;

}
}
}
}
}

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘; //satt til 49px da dette ser ut til å akkurat ikke slå ut på høyden ved valg av avatar på 40px, men samtidig sørger for at lavere avatars beholder samme radhøyde i tabellen

if (0 != $user_id) {
echo ‘

‘ . get_wp_user_avatar($user_id, $avatar_size) . ‘

‘; //har med div for å croppe bilder som kommer i gjennom med portraitformat (fb), cropper dog ikke med midtstilling
}

echo ‘

‘;

$member_full_name = $member_first_name[$row] . ‘ ‘ . $member_surname[$row];

$member_full_name_link_start = strpos($member_full_name, $user_display_name);
if ($member_full_name_link_start !== false) {

echo substr($member_full_name, 0, $member_full_name_link_start) . ‘‘ . substr($member_full_name, $member_full_name_link_start, strlen($user_display_name)) . ‘‘ . substr($member_full_name, $member_full_name_link_start + strlen($user_display_name));

} else {
echo $member_full_name . (($user_display_name == false)?»:’ (‘ . $user_display_name . ‘)’);
}
echo ‘

‘;
echo ‘
‘;
echo strtoupper(substr($choose_sex, 0, 1)) . $member_class[$row]; // . ‘ (‘ . $member_birth_year[$row] . ‘)’;
echo ‘
‘;
//echo $member_year[$row];
//echo (($member_year[$row] == »)?date(«Y»):$member_year[$row]);
echo (($member_year[$row] == »)?’feil’:$member_year[$row]);
echo ‘
‘;
if ($member_no[$row] > $member_no_gen_ref) {
// $days_since_reg = (strtotime(substr($time_stamp, 0, 10)) – strtotime($member_since[$row]))/(60*60*24);
$days_since_reg = (strtotime($time_stamp_full) – strtotime($member_since[$row]))/(60*60*24); //HVA SKJER HVIS DENNE ER NEGATIV, hvis minidrett.no i det hele tatt tillater det – men kan eventuelt komme pga bug?
if ($days_since_reg < $days_since_reg_grace) { $status_symbol = '⚡'; $new_member_reg = TRUE; } else { $status_symbol = '⚑'; $source_error = TRUE; } } else { if ($member_year[$row] === date("Y")) { $status_symbol = '☆'; $new_member = TRUE; } else { $status_symbol = '★'; } } echo $temp_url_start_star . ((strtolower($url_m) === 'nye')?'alle':'nye') . $temp_url_middle_star . $status_symbol . $temp_url_end_star; echo '
‘;
if ($user_id != false) {

if (strpos(strtolower($display_name_string), strtolower(‘|’ . $user_display_name . ‘|’)) === FALSE) {
$display_name_string = $display_name_string . $user_display_name . ‘|’;
} else {
echo ‘dup ‘;
}

if (‘http://www.sagenesykkel.com/rytterprofil/?id=’ . $member_username[$row] !== get_user_by( ‘id’, $user_id )->user_url) {
echo ‘url ‘;
}

if ($member_full_name !== get_user_by( ‘id’, $user_id )->first_name . ‘ ‘ . get_user_by( ‘id’, $user_id )->last_name) {echo ‘name ‘;}

$av_src_url = get_wp_user_avatar_src($user_id, $avatar_size);
if (strpos($av_src_url, «sagenesykkel») !== false) {
$av_src = «u»; //upload
} else {
if (strpos($av_src_url, «facebook») !== false) {
$av_src = «fb»;
} else {
if (strpos($av_src_url, «gravatar») !== false) {
if ($turn_off_gravatar_check == true) { //tidkrevende sjekk så har lagt inn mulighet for å manuelt slå av, true slår av, false slår på
if (validate_gravatar(get_user_by( ‘id’, $user_id )->user_email)) {
$av_src = ‘grav’;
} else {
//gravatar url uten avatar
}
}
} else {
$av_src = «x»; //uidentifisert kilde
}
}
}
echo $av_src;
$av_src = «»;

} else {
echo ‘io’; //ikke opprettet
}
echo ‘

‘;

if ($user_id != false) {
echo ‘‘ . ‘.’ . ‘ ‘;
}
echo ‘

‘;

echo ‘
‘;
if ($new_member === TRUE) {
echo ‘

nytt medlem i år

‘;
echo ‘

‘;
}
if ($new_member_reg === TRUE) {
echo ‘

⚡ innmeldt, betaling ikke registrert

‘;
echo ‘

‘;
}
if ($source_error === TRUE) {
echo ‘

feil, kontakt medlemsansvarlig

‘;
echo ‘

‘;
}
echo ‘
‘;
echo ‘

‘;
// echo ‘

Kildefil sist oppdatert ‘ . substr($time_stamp, 0, 16) . ‘

‘;
echo ‘

Kildefil opprettet ‘ . $time_stamp . ‘

‘;
echo ‘
‘;

} else {
echo «Når ikke kilde!»;
}

//echo ‘

— WORKED ITS WAY TO THE END —‘;
//echo ‘
‘ . $url_k . ‘ ‘ . $url_g . ‘ ‘ . $url_a . ‘ ‘ . $url_m . ‘ ‘ . $url_s . ‘
‘;

//IDEER
//legg inn datasjekk under brukerprofil, slik at hver enkelt selv kan endre navn etc i min idrett, eller varsle om feil RRID (eller annet)
//legg inn sjekk på RRkode som inneholder linjeskift (etc, dvs avviker fra forventet format) – flagge de også – samme med avvik i andre felt/kombinasjonsfeil (f eks medlem-fra-dato ok/mangler medlemsnummer, sistnevnte bør forøvrig trigge generering av medl no for å komme med i numerisk sortering)
//default sortering til registrert rytter, (for å forhindre for lang lister «ufrivillig», kan gi dårlig brukerinntrykk)?, ihvertfall på kjønn
//legge inn generert lenke til rittranking, avhengig av valgte kriterier – NB, første i liste, pr tiden hhv Kathrine Andersen og Jørn Andersen får en eller annen ikke blank verdi i RRID, selv om de ikke har lagt verdi inn. Vil trolig gjelde alle som ligger først i kildeliste, HVIS de ikke har RRID. Gjelder sikkert også andre blanke felt.
//legge inn membernumber i brukerprofil, samme med annet som også ligger kun i rytterliste (beregne på samme måte fra csv-kilde)
//legg inn info på brukerprofil hvor minidrett saker rettes, og hva som rettes hvor
//hvis søkestreng er deler av strengen går den igjennom, som for eks NY, som matcher mot NYE. Prøve å rette, litt utfordrende.
//husk også å oppdatere koden i rytterprofil siden for å hensynta at brukernavn (user_login) eventuelt kan bli avvikende fra user_display_name.

[/insert_php]