Inaktive profiler

[insert_php]

echo ‘Tidligere ryttere

‘;

$user_max=2000;
$item_count=0;
for ($user_no = 1; $user_no < $user_max; $user_no++) { // satt høyest antatt brukernr, både ineffektivt og uheldig vedlikeholdsmessig, bør finne en funksjon som henter ut alle registrerte brukere i array eller lignende $user = new WP_User($user_no); if (!empty($user->ID)) {
$role = »;
foreach ($user->roles as $role);
if (empty($role)) {
$item_count++;
if ($item_count > 1) {echo ‘, ‘;}
$member_full_name = $user->user_firstname . ‘ ‘ . $user->user_lastname;
$user_display_name = $user->display_name;
$member_full_name_link_start = strpos($member_full_name, $user_display_name);
if ($member_full_name_link_start !== false) {
echo substr($member_full_name, 0, $member_full_name_link_start) . ‘Nyregistrerte

‘;
} else {
echo ‘, ‘;
}
$member_full_name = $user->user_firstname . ‘ ‘ . $user->user_lastname;
$user_display_name = $user->display_name;
$member_full_name_link_start = strpos($member_full_name, $user_display_name);
if ($member_full_name_link_start !== false) {
echo substr($member_full_name, 0, $member_full_name_link_start) . ‘