Arbeidsutvalget – navn og oppgaver

Arbeidsutvalget avholdt medlemsmøte.