Tagged: NyeStyrkeprøvenAS

0

BTF inn i Styrkeprøven-styret

Christian Tollefsen fra Holmenkollen CK ble valgt til første styreleder i Styrkeprøven AS da selskapet hadde konstituerende generalforsamling mandag 4. november. Sagenes Bjørn Tore Foss ble valgt til styremedlem for to år. Ni klubber i nåværende Oslo Cyklekrets har kjøpt aksjer i det nye selskapet. Bakgrunnen er at kretsen blir slått sammen med Akershus og Østfold til en ny Region Øst. For at eierskapet i Styrkeprøven fortsatt skal ligge hos klubbene i Oslo, ble det dannet et AS. Sagene IF Sykkel eier 4,4 prosent av selskapet. Det nye aksjeselskapet skal drifte og videreutvikle selskapet i samarbeid med administrasjonen. Eierklubbene har som...

0

Sagene IF Sykkel eier i Styrkeprøven

Sagene IF Sykkel kjøpte tirsdag aksjer for 80.000 kroner i Nye Styrkeprøven AS. Ni sykkelklubber i Oslo er blitt eier i selskapet, som har en samlet kapital på 1,8 millioner kroner. Styrkeprøven har til nå vært eid av Oslo Cyklekrets, men fordi kretsen 2013 slås sammen med Akershus og Østfold til Region Øst, fikk Oslo-klubbene tilbud om overta ved å opprette eget selskap som skal drive og utvikle Styrkeprøven.

0

Ekstraordinær generalforsamling

I forbindelse med etablering av Styrkeprøven AS er Sagene IF Sykkel invitert til å tegne aksjer i nytt AS. Vi må gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling for å vedta om Sagene skal tegne aksjer, evt antall vi ønsker å tegne, etc. Møtet holdes 29. juli kl 18 på Langkaia 1 (NTBs lokaler i Havnelageret). Tidspunktet er ikke ideelt mtp ferie, men må holdes da pga tidsfrister for stiftelsesmøte. Saksdokumenter og innstilling fra styret kommer på epost.