Dala vinner undergrunnsklasikker

Det har etterhvert blitt tradisjon at siste gjennomkjøring før Birken legges til undergrunnsklasikkeren Røff & Tøff. Så også i år. Rittet har lange tradisjoner, men dog ikke status som seedingritt ennå. Dette skyldes neppe motforestillinger mot å kreve 7-800,- kroner i startkontingent, men heller underkapasitet i forhold til å dele ut de obligatoriske bananene under rittet. Men for all del, det står ikke på konkurransevilje for det! Ei heller bredde. Tidligere vinnere inkluderer våre egne stjerner LC, NX og Formannen. For dere som fortsatt ikke trekker kjensel på klasikkeren, så finnes det en marginalt mer stueren versjon av rittet under navnet Tømte Grand...