Kontingent

Gratulerer kjære medlemmer! Nå har alle som var registrert som medlemmer ved inngangen av mai klart å betale 2010-kontingent til sykkelavdelingen. For å unngå at dette for noen blir en tre måneders prosess også i fremtiden, med tilhørende mye unødvendig oppfølging fra administrasjon, vil det bli vurdert innføring av trappesatser for kontingenten til neste år. Tipper det kan bli noe sånn som en 100-lapp ekstra pr påbegynte kalendermåned etter første betalingsfrist!

Med denne posten innfører også administrasjonen Sagene stjerna som thumbnail for spesielt viktige poster, dvs poster hvor dere for eksempel har en tidsfrist å forholde dere til.