Endring KM Maraton-traséen

loypeendring-01

For å unngå uhell og for at alle skal komme i mål å kunne spise kake, er det gjort en endring på årets trasé.

Etter en raskt rådslagning i rittkomitéen fant vi ut at det at sikkerhetsmessige årsaker må gjøres en endring i løypa vi skal kjøre torsdag. Runden opp grusen til Fugleleiken og stien ned igjen til grusen mot Sandermosen blir tatt ut. Dette er gjort da stien ned fra Fugleleien er i nok så dårlig forfatning. Komitéen vurderer det som mindre forsvarlig å la KM-deltakere med rittpuls kjøre ned denne stien. Bekken har gravd ut mye siden i fjor, og det er også mindre heldig plasserte gjørmehull langs stien. Løypa vil derfor ta til venstre i krysset og fortsette direkte i retning Sandermosen, slik den gamle Tømte GP-løypa gjorde. Se kart for forklaring.

Mindre sti

Dette vil beklageligvis gi en KM-løype med litt mindre sti. Vi vil jobbe med alternativer for å kunne ha mer flytsti til KM i 2017. Har du forslag til endringer, så legg de inn i kommentarfeltet. Har du kartreferanser, så legg de med.

Det vurderes også å gjøre en mindre endring der løypa kommer inn på Greveveien etter stipartiet, slik at løypa legges slik at den kommer ut parallelt med asfaltveien og ikke nittigrader på veien som i dag.  Denne avgjørelsen tas når løypa merkes på onsdag.

Påmelding

Det er åpent for påmelding fram til rittstart.

 

Legg igjen en kommentar