Sagene IF Sykkel og Sagene IF

Som følge av aksjonspunktet fra Sagene IF sitt årsmøte har vi jobbet sammen med Sagene IF for å finne en langsiktig løsning for Sagene IF Sykkel. I diskusjonene har vi måttet gi noe, men vi har også fått noe. Vi kan gledelig fortelle at vi har kommet til en løsning vi er fornøyd med.

Kort fortalt er løsningen slik:

  • Sykkel jobber ikke, som et unntak, vaktdugnader i anlegg fordi de ikke bruker klubbens anleggsfasiliteter.
  • Sykkel skal arrangere det årlige rittet Klatrekongen, og jobber dugnad på dette arrangementet for Sagene IF. Dette hadde vi uansett en plan om å få i gang igjen.
  • Sykkel skal tas med i diskusjonen om utviklingen av Voldsløkka med tanke på sykkelløyper for barn/ungdom (pumptrack).
  • Sykkel skal stille med eget AU og styrerepresentant i henhold til krav.
  • Sykkel har ingen egen bankkonto.
  • Sykkel og hovedlaget skal sammen jobbe for å etablere aktivitet for barn og ungdom ila prøveperioden (lage plan).
  • Sykkel skal være synlige i Sagene IFs kanaler på nett.
  • Prøveperiode på 5 år (2025)

Når det gjelder spørsmål knyttet til vår egen bankkonto så har vi fått forsikret at pengene vi hadde på konto vil komme oss til gode senere basert på godkjent budsjett. Vi henter inn igjen store deler av pengene allerede i år siden vi har budsjettert med et solid underskudd.

Styret sender en takk til Brede Arntzen som er bidratt i arbeidsgruppen!

Legg igjen en kommentar